Huisregels maaltijden (Bouffe et Boisson)

Per 1 september start Bouffe et Boisson als nieuwe cateraar voor het Haags Logegebouw. Wij proberen het iedereen naar de zin te maken. Om onduidelijkheden en problemen te voorkomen zijn er enkele huisregels met betrekking tot het bestellen van broedermalen / maaltijden. Deze huisregels zijn niet nieuw en worden al lang in het logegebouw gehanteerd.

De menukeuze

ontvangen wij graag om logistieke reden ruim van te voren, met een indicatie van de aantallen.

De definitieve aantallen ontvangen wij graag   96 uur (= vier werkdagen) van tevoren. Mochten er zich daarna nog mensen aanmelden, dan vernemen wij dat graag. Doorgeven ook hier liefst per e-mail, om geschillen te voorkomen.

Menu besteld = menu betalen.

Met uitzondering van de dranken, worden de bestelde menu's altijd doorberekend. De loge is verantwoordlijk voor zowel de bestelling en als voor de afrekening na afloop.

 Vóór 20.15 uur extra eters aanmelden,

zodat bezien kan worden of deze mee kunnen eten en nog voldoende tijd hebben om extra in te dekken en eten te bereiden.

Uitloop na 24.00 uur

Het logegebouw sluit uiterlijk om 00.30 uur.

Afwijkende maaltijden.

(vegetariers, varkensvlees, géén vis, etc) dienen zo vroeg mogelijk te worden doorgegeven, en niet pas op de avond zelf. Dit in verband met de logistieke samenwerking met Brasserie Archipel.

Prijzen van de menu's zijn altijd exclusief dranken. Dit is omdat het bestelde aantal eters nogal eens afwijkt van het werkelijk aantal eters. Men betaald alleen de dranken die men gebruikt.

Het is niet mogelijk om eigen dranken te schenken, wel kunnen wij in overleg zorgen voor een aangepaste wijn. Als na overleg toch ´eigen wijn´ wordt geserveerd, dan wordt zgn. ´kurkgeld´ in rekening gebracht. Gelieve dit eerst even te bespreken.

Partneravonden en overige loge aangelegenheden. Voor avonden met partners of andere avonden verzoeken wij u tijdig door te geven indien er bittergarnituur of hapjes gewenst zijn.


we zien er naar uit om met u kennis te maken.

Boufee et Boisson

V. Vrind en N. Rakic

 

datum: 01-09-2014 - versie 1.7